İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ

Firmamız 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde yapılması gereken sağlık tarama testleri, Ağır ve tehlikeli işler raporu, işe giriş sağlık raporu ve mobil araç hizmetleri firmamızın İvedik organize sanayideki Ortak Sağlık Güvenlik Birimimizde ( OSGB) verilmektedir.
Ankara osgb merkez birimimiz ve Manisa osgb şubemiz tarafından söktörün önde gelen firmalarına işyeri hekimi temin etmekteyiz. OSGB bünyesinde deneyimli hekimlerimiz ile hizmet vermekteyiz.

OSGB hizmetleri kapsamında İş yeri Hekimi tarafından verilecek hizmetler;
* OSGB Hizmeti verdiğimiz işyerlerinde; İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanım konusunda tavsiyede bulunmak,

* OSGB Hizmeti verdiğimiz iş yerlerinde; İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları kapsamında iş yerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, koruyucu sağlık muayeneleri yapmak,

* OSGB Hizmeti verdiğimiz iş yerlerinde; İş yeri hekimleri gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,

*OSGB Hizmeti verdiğimiz iş yerlerinde; Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerin yapılmasını sağlamak,

* OSGB Hizmeti verdiğimiz iş yerlerinde; Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

* OSGB Hizmeti verdiğimiz iş yerlerinde; İş yerlerinde ilk yardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu, hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim vermektir​.

Mesleki Sağlık Gözetleme Program
Mesleki Sağlık Gözetleme Program (MSGP), işle ilişkili belirlenen hastalık ve yaralanma vakalarını gözetler.
Burada amaç, söz konusu kişiye yardım edebilmek ve başkalarını korumak için herhangi bir önleme ihtiyaç olup olmadığını kontrol etmek için, sorun belirtilerini olabildiğince erken tespit edebilmektir.
Risklerin devam ettiği hallerde —risk değerlendirmesi yapıldıktan,iş yeri hekimleri iş sahasındaki sağlık tehlikelerini belirlendikten, risk altında olanlar belirlendikten ve riski kontrol etmeye yönelik önlemler uygulandıktan sonra— sağlık gözetiminin dikkate alınması gerekmektedir.

İş güvenlik uzmanı, aşağıdaki verileri saha doktoruna iletecektir:
Aşağıdakilerden ötürü risk altında bulunan çalışanlar:
a)  Gürültü  ya da el kol titreşimi
b) Çözücüler, buharlar, tozlar, biyolojik ajanlar ve sağlığa zararlı diğer maddeler (eğer söz konusuysa, Sağlığa Zararlı Maddelerin Denetimi Yönetmeliği gereğince sağlık gözetimine ihtiyaç olabilir)
c)  Asbest
d) İyonlaşma radyasyonları

Belli sağlık risklerine maruz kalan çalışanlardaki sağlıkla ilişkili erken belirtiler, saha doktorunun yönetimi altında sistematik olarak izlenecektir.
Kanalizasyon işçileri, gıda maddeleriyle çalışanlar ve temizlik ekibi ilave izlemeyi gerektirecektir.
Doktor, sahada bulunan her bir kişi için bir kayıt tutacaktır; sağlık raporları sınıflandırılmıştır (gizlidir) Üçüncü şahıslar sadece sağlık sertifikalarını görebilir.
Bir işe başlama sağlık muayeneye tabi tutulmaksızın ve kendisine geçerli bir Sağlık raporu verilmeyen hiç kimse sahada istihdam edilmeyecektir. 

İşçi sağlığı kapsamında vermiş olduğumuz hizmetlerimiz
* Sağlık raporu
* Portör raporu
* Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu
* Akciğer grafisi
* Akciğer kapasite testi
* Odyo ( duyma testi)
* EKG
* Hemogram
* Sedimantasyon
* Alt
* Ast
* Üre
* Kreatinin
* Açlık kan şekeri
* Göğüs uzm. Raporu
* K.b.b.raporu

Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza 130/38 Balgat Çankaya / Ankara
+90312 472 25 27 ookumus@ookumus.com.tr