İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Saha çalışmasına başlamadan önce taşeronlar ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm personelinin, yapılacak işe uygun bilgi ve beceriler ile görevlerini emniyetli bir şekilde ifa etmelerini sağlamak için temel İSG eğitim verilmelidir. Taşeronlar da dahil olmak üzere istihdam edilen tüm şahısların, gerekli kalifikasyona, bilgi beceriye ulaşabilmeleri , işin risk ve tehlikelerini öğrenmeleri, işten kaynaklanan tehlikelerin farkındalığını artırmak amacı ile isg eğitim ihtiyaçlarını analiz edilir ve bir eğitim programı hazırlanır. Üst düzey yönetiminden, sahadaki en düşük posizyona kadar personelin eğitimi ihtiyaçları belirlenmelidir. S&E kurallarını ve acil durum planı kapsayan temel İSG eğitimleri , işyerine veya erişim güzergahına girmeden önce tüm personele verilmelidir. temel İSG eğitimleri, işyerinde çalışan veya işyerini ziyaret eden tüm personel için geçerli genel bir eğitimdir. temel İSG eğitimleri tamamlandıktan sonra personelden, eğitimin başarılı bir şekilde anlaşıldığından emin olmak için bir test yapılacaktır. Test sonucunda başarısız olan personelin eğitimi yenilenecektir.
İş sağlığı ve güvenliği kanununda işveren, çalışanların işçi sağlığı ve güvenliği konularında gerekli isg eğitimlerin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu isg eğitimleri her işe başlayan yeni personele, çalışma alanı ve çalışma metodundaki değişiklik durumunda ,işte kullanılan ekip ve ekipmanların değişmesi durumun hâlinde verilir, yenilenir. Kurumumuz, İş sağlığı ve güvenliği kanununda işverene yüklenen isg eğitim yükümlülüklerini yerine getirmek için , çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri vermektedir. Eğitimlerimiz, konusunda uzman ve sertifika sahibi eğitmenler tarafından verilmektedir. Hazır eğitim paketlerimiz olduğu gibi, çalışma alanlarına özel isg eğitimler de uzman kadromuz tarafından hazırlanarak verilmektedir. 
Firmamızın gelişen teknoloji ve yönetmelikler çerçevesinde OSGB Ankara merkez ve osgb Manisa şube olarak  ONLİNE EĞİTİM PORTALIMIZ açmıştır. İSG eğitimleri yönetmeliğine göre temel iş güvenliği eğitimi haricindeki eğitimler online olarak verilmektedir. 

İş güvenliği eğitimleri, iş güvenliği yönetim sisteminin proaktif önlemleri arasıdadır. çalışanlar çalıştıkları ortamın tehlikelerini zaman içerisinde özümserler ve bu tür ortamlar onlar için olan çalışma ortamı haline gelmektedir. dolayısı ile içinde bulundukları tehlikelerin farkında olamazlar eğitimler unutulmuş, kanıtsanmış, risklere karşı farkındalığı artırmak için önemli bir araçtır.

Ayrıca yeni ekipmanlar geldiğinde, yapım metotları değiştiğinde, ekip'e yeni katılanlar olduğunda, çalışma ortamı değiştiğinde yeni göreve verildiğinde eğitim verilmelidir.

Firmamız Uluslararası belgelere sahip yurtiçi ve yurtdışı önemli projelerde görev almış eğitmenlerimiz ile işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini vermektedir. Ayrıca Çözüm ortaklarımız ile birlikte IOSH , NEBOSH , NSC

Online Eğitim Modülümüz hizmete girmiştir.

 

Firmamız tarafından organize edilen eğitimler 

 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 11. İSG bilinçlendirme
 12. Tehlikelerin belirlenmesi
 13. Kısıtlı alanlarda çalışma 
 14. İş makinaları ile güvenli çalışma
 15. Kayma, takılma düşme
 16. Yangının kimyası
 17. Kazı güvenliği
 18. Sapancı
 19. İşaretçi
 20. Elektrikli el aletleri
 21. Kaldırma operasyonları
 22. Elle taşıma
 23. Ergonomi
 24. Risk analizi
 25. Kişisel koruyucu donanımlar
 26. Yüksekte çalışma
 27. İskele güvenliği
 28. Acil durum yönetimi
 29. İş izin sistemi

Uluslararası akredite eğitimlerimizi çözüm ortağımız ile beraber düzenlemekteyiz.

 1. IOSH Managing Safely Training (Türkçe)
 2. IOSH Working Safely Training (Türkçe)
 3. NSC Ispection training Training (Türkçe)
 4. NSC Accident Investigation Training (Türkçe)
Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. Gözde Plaza 130/38 Balgat Çankaya / Ankara
+90312 472 25 27 ookumus@ookumus.com.tr